Bestuursverslag FAIRSHARE Nederland BV 2022

 

Voorwoord

De oorsprong van Fair Share Nederland B.V. (verder: FAIRSHARE) gaat terug naar 2015. In dat jaar beginnen de founders Roelant Reizevoort en Michiel van Dijk – beiden met jarenlange ervaring in de kansspelsector – aan de bouw van een full service loterij organisatie voor het uitvoeren van loterijen voor goede doelen. Doelen die op dat moment geen loterij inkomsten van de bestaande loterijen krijgen. Een organisatie die in die tijd incidentele loterijen uitvoerde ten behoeve van diverse goede doelen. Op basis van het succesvolle loterij-systeem en de stabiele, betrouwbare organisatie, doemde het idee op om, toen dat eindelijk in 2017 mogelijk werd, een niet-incidentele loterij vergunning aan te vragen om een eigen goede doelen loterij te kunnen beginnen. Eén waar structureel fondsen konden worden geworven voor alle goede doelen in Nederland. Waar ieder doel in Nederland een eerlijke kans krijgt om te worden betrokken bij die goede doelen loterij. In het goede doelen loterijen landschap heerste – en heersen – voor goede doelen namelijk toelatingsvereisten. Dit wilde FAIRSHARE doorbreken en met succes. Alle goede doelen zijn welkom bij FAIRSHARE als beneficiant en deelnemers kiezen bij de loterijen van FAIRSHARE bovendien zelf voor welk goed doel ze meespelen.

FAIRSHARE is ontstaan vanuit de overtuiging dat de loterijmarkt nog een groot onbenut potentieel biedt voor afdrachten richting goede doelen. In 2016 hebben wij daarom een vergunningsaanvraag voor een ‘niet-incidentele loterijvergunning conform Artikel 3 van de Wet op de kansspelen ingediend.

Op 1 oktober 2017 heeft de Kansspelautoriteit FAIRSHARE een niet-incidentele loterijvergunning conform Artikel 3 van de Wet op de kansspelen toegekend. Het jaar erop werd de eerste loterij onder de vergunning van FAIRSHARE een feit: Lot of Happiness. Lot of Happiness is de loterij die fondsen werft voor goede doelen die zich inzetten voor kinderen in Nederland en daarbuiten. Bij Lot of Happiness steunen deelnemers hun favoriete goede doel en maken zij daarnaast kans op mooie prijzen. Het doel is om meer kinderen blijdschap, gezondheid en kansen te geven. Ieder goed doel dat zich inzet voor het welzijn van kinderen is meer dan welkom. Daarnaast moet deelnemer worden bij Lot of Happiness leuk en gemakkelijk zijn.

Vanwege het succes van Lot of Happiness, werd in 2020 een tweede loterij gestart; Care-a-Lot. Care-a-Lot is de loterij die zich inzet voor een gezonder Nederland. Bij Care-a-Lot draait het om het zorgen voor elkaar. Of het nu gaat om onderzoek naar ziektebeelden, extra aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen of initiatieven om gezonder te leven. Ook bij Care-a-Lot kunnen deelnemers het doel van hun keuze ondersteunen. Dit terwijl zij daarnaast, evenals bij Lot of Happiness, kans maken op prijzen tot wel € 1.000.000,00.

 

Team FAIRSHARE

Het in- en externe team dat werkt aan het succes van FAIRSHARE werkt vanuit twee locaties aan het succes van de loterijen. In Amsterdam-Duivendrecht zitten de medewerkers die zich bezighouden met Management, Marketing, Finance, HR, New Business en de Klantenservice. In het kantoor in Almere, geopend in 2022, huist het een enthousiaste consumenten acquisitie team.

 

De omgeving van FAIRSHARE

De wereld van kansspelen is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Digitalisering heeft gezorgd voor een veranderende productvraag en ander speelgedrag. De benodigde wetgeving om dit in de juiste banen te leiden is inmiddels ruim een jaar actief. Dankzij de wet Kansspelen op Afstand (KOA) kunnen sinds 1 oktober 2021, online kansspelen legaal aangeboden worden in Nederland. De ontwikkeling van de wet- en regelgeving rondom loterijen blijft daarbij helaas wat achter.

Hoewel qua spelersprofiel en consumentenbehoefte wezenlijk afwijkend van de onlinespelers is ook de loterijmarkt voorzichtig, maar onomkeerbaar aan het veranderen. FAIRSHARE is daar een exponent van. De totale markt liet ook in 2022 een omzetgroei zien. Echter de potentiële ruimte in de markt is volgens FAIRSHARE vele malen groter.

FAIRSHARE is dan ook blij met, en een groot voorstander van, onderzoeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe ordening en inrichting van de loterijmarkt. Wij blijven daarbij een groot voorstander van een stelsel met een gelijk speelveld voor alle aanbieders. Een stelsel met voldoende oog voor zowel de belangen van de spelers, als die van de goede doelen. Vanzelfsprekend met instandhouding van de uitgangspunten van het kansspelbeleid en afdoende toezicht daarop. Want alleen dan kan de afdracht aan goede doelen worden gewaarborgd en zijn wij uiteindelijk in staat onze missie te verwezenlijken. Onze ambities zijn ondanks de huidige maatschappelijke uitdagingen, overeind gebleven. FAIRSHARE is voornemens nieuwe loterijactiviteiten te blijven ontplooien in de komende jaren, elk ten gunste komend aan het algemeen belang.

Visie, missie en onze strategie

Onze ambities zijn groot, onze missie bijpassend:

 • Structurele loterij-inkomsten voor alle goede doelen in Nederland toegankelijk maken
Dit doen wij door het aanbieden van toegankelijke en spannende loterijen. We streven er daarbij nadrukkelijk naar om een aanvulling te zijn op het bestaande aanbod van goede doelenloterijen, en daarmee een aanvulling van vele miljoenen op de bestaande loterij-inkomsten voor goede doelen. Gerealiseerd op een verantwoorde en transparante manier, vanuit onze kernwaarden en normen: openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Binnen FAIRSHARE vinden wij het belangrijk dat zowel de consument als de goede doelen op een heldere en leuke manier onderdeel uit blijven maken van de loterijen van FAIRSHARE. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en stellen nadrukkelijk een maximum aan de inleg van deelnemers. Want: deelnemen moet een spelletje blijven. Bovendien vinden wij het van groot belang dat de deelnemer zelf kiest naar welk goede doel zijn of haar afdracht gaat. Onze loterijen fungeren daarbij als platform.

De afgelopen jaren hebben wij dit alles gerealiseerd dankzij zeer betrokken goede doelen. Doelen met vertrouwen en lef, gemotiveerde wervers, externe experts en leveranciers. Met elkaar hebben we aangetoond dat er groei zit in de Nederlandse loterijmarkt. De komende jaren zullen we dat blijven doen!

Strategische doelstellingen en voortgang

Voor het jaar 2023 houden we de doelstellingen aan die we eerder hebben geformuleerd. Per strategische doelstelling treft u hieronder kort de voortgang.

 • Groei loterij in 2022, ten opzichte van 2021 Lot of Happiness is licht gegroeid met 1.6%
  Care a Lot heeft een forse groei doorgemaakt van 169%
 • Groei afdracht goede doelen in 2022, ten opzichte van 2021:

In 2022 hebben we een aantal mooie nieuwe goede doelen aan mogen sluiten. Dit zijn bij de Lot of Happiness loterij: Stichting van het Kind, Wereldouders en Villa Pinedo. En bij de Care a Lot loterij: Stichting Special Social Club en Borstkankervereniging Nederland. De totale afdracht aan de goede doelen van de Lot of Happiness loterij en de Care a Lot loterij zijn ten opzichte van 2021gestegen navenant de omzetstijging.

 

Stabiele organisatie

In 2022, is het team dat werkt aan het succes van de loterijen gegroeid. Naast een extra kracht op het kantoor in Amsterdam op operationeel vlak, is er voor de acquisitie van deelnemers een call center opgezet in Almere. Door een zeer nauwe samenwerking Is FAIRSHARE nog beter in staat toezicht te houden op de kwaliteit en service die wordt geleverd aan onze deelnemers.

Het operationele team is stabiel en groeit in kennis en kunde. De financiële positie, en onafhankelijkheid van externe partijen, is door de groei verbeterd. 

Resultaten

FAIRSHARE heeft als doel een zo hoog mogelijke afdracht te realiseren voor zo veel mogelijk goede doelen. Daarnaast hebben wij spelers die zich als supporter betrokken voelen bij de door hen gekozen doelen en zich gewaardeerd en thuis voelen in onze loterijen. Verantwoord spelen staat daarbij voorop. Ons beleid is gebaseerd op het Nederlandse kansspelbeleid. De uitgangspunten:

 • Consumentenbescherming, met extra aandacht voor jongeren en kwetsbare groepen;
 • Het tegengaan van kansspelverslaving en excessief speelgedrag;
 • Het voorkomen van illegale en criminele activiteiten.

De leidinggevenden en medewerkers van de klantenservice van FAIRSHARE zijn op de hoogte van de geldende regelgeving, de regelingen en procedures die binnen FAIRSHARE gelden, de eventuele risico’s die kunnen samenhangen met de te organiseren loterijen en de mogelijke rol die zij daarbij kunnen vervullen. Binnen FAIRSHARE en Lottery as a Service, dat in opdracht van FAIRSHARE een deel van de operationele activiteiten voor de loterijen uitvoert, en daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders, leidinggevenden en medewerkers/eigenaren hebben allen in 2023 het certificaat ‘Basiscursus kansspelproblematiek’ behaald, dat drie jaar geldig is.

We blijven onverminderd aandacht besteden aan risico’s die kunnen samenhangen met de te organiseren loterijen, mede met behulp van onze gedegen reglementen en procedures. Even belangrijk onderdeel daarvan is de aandacht die we besteden aan integriteit en privacy. Zo zijn de systemen gebouwd vanuit het principe “privacy by design”, voldoen we optimaal aan de AVG en worden medewerkers actief getraind en betrokken bij deze en andere relevante onderwerpen. Vanzelfsprekend zijn ook onze winnaars volledig anoniem.

In 2022 heeft de nadruk gelegen op het verder professionaliseren van de organisatie, groei van het aantal deelnemers aan de loterijen Lot of Happiness en Care a Lot en het aansluiten van nieuwe goede doelen. Een groei met onze kernwaarden als leidraad. Dit alles vanuit een ‘lean’ operatie.

Het bewaken en inrichten van de interne en externe organisatie en het voldoen aan en waar mogelijk zelfs overtreffen van de verplichtingen en voorwaarden van de vergunning zijn en blijven binnen de operatie belangrijke aandachtspunten.

Lot of Happiness

De Lot of Happiness loterij van FAIRSHARE richt zich op het genereren van fondsen voor goede doelen. Doelen die kinderen die het niet makkelijk hebben, ondersteunen. Met KiKa en Make A Wish Nederland als partner vanaf dag één, hadden we ons geen betere start kunnen wensen. Daaropvolgend hebben ook Strong Babies, CliniClowns, Opkikker, Just in Time 4 Heroes, Fonkel (voorheen heette de stichting, Onky Donky) en BIO Vakantieoord hun vertrouwen in FAIRSHARE uitgesproken en zich bij het platform aangesloten. Tevens zijn beneficianten contract afgesloten met Stichting Kinderen op één Stichting van het Kind en Wereldouders.

In 2022 heeft FAIRSHARE in totaal 16 trekkingen uitgevoerd voor de Lot of Happiness loterij. De 12 maandelijkse trekkingen vonden plaats op iedere tweede maandag van de maand. Op iedere vierde maandag van de maanden maart, juni, september en december, vond een speciale kwartaaltrekking plaats: De grote goede doelen trekking. Voor de verkoop van Lot of Happiness loten is in 2022 gebruik gemaakt van verkoop via een gemotiveerde groep van goed getrainde huis-aan-huis en telefonische verkopers. Daarnaast maken wij steeds meer gebruik van werving via eigen online- en social mediacampagnes.

Care a Lot

De Care a Lot loterij van FAIRSHARE richt zich op het genereren van fondsen voor Doelen die de gezondheid en gezonde levensstijl van de Nederlander ondersteunen. Vanaf de start hebben we een aantal mooie goede doelen mogen aansluiten. Stichting ALS, Voeding Leeft, Nationaal MS Fonds, Team Alzheimer en Huidfonds hebben allemaal hun vertrouwen in FAIRSHARE uitgesproken en zich bij het platform aangesloten. In 2021 hebben we goede doelen Ouderenfonds, Vier het Leven, Support Casper en Oopoeh mogen toevoegen. In 2022, kwamen daar Stichting Special Social Club en Borstkankervereniging Nederland bij.

In 2022 heeft FAIRSHARE in totaal 12 trekkingen uitgevoerd voor de Care a Lot loterij. De trekkingen vonden plaats op iedere eerste maandag van de maand. Voor de verkoop van Care a Lot loten is in 2022 primair gebruik gemaakt van verkoop via samenwerkingsactiviteiten met de aangesloten goede doelen en telemarketing. Dit is ondersteund door eigen online en social mediacampagnes. Op basis van onze inspanningen verwachten we ook in 2023 nieuwe goede doelen te mogen verwelkomen bij een van onze loterijen en onze intensieve samenwerking met bovenstaande Doelen verder uit te breiden.

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Ook in het boekjaar 2022 werden we geconfronteerd met de nasleep van de gevolgen van het COVID-19 virus. Een groot deel van de eind 2021 door het kabinet genomen maatregelen, waren nog van kracht begin 2022. Deze maatregelen hebben het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloed. Ook dat van FAIRSHARE. Zo waren wij tijdelijk (bijna) niet is staat om te werven en heeft het personeelstekort na het opheffen van de beperkingen onze groei nadelig beïnvloed. Mede op basis van deze beperkingen zijn we, samen met onze leveranciers, alternatieve proposities en nieuwe vormen van werving in 2022 verder gaan ontwikkelen. De resultaten zijn bemoedigend en in 2023 zullen deze verder ontwikkeld worden naast de reeds gebruikte wervingsmethodes.

Financiële ontwikkeling

In 2022 zijn er in totaal 28 trekkingen uitgevoerd, die allen plaatsvonden ten kantore van Notaris Van Rhijn in Zeist. De totale omzet van deze trekkingen in 2022 bedroeg circa € 16,8 mln. Een, door eerder geschetste omstandigheden beperkte groei van 2,84% ten opzichte van 2021. We werken er met elkaar hard aan om de groei in 2023 verder te laten toenemen.

De afdracht aan goede doelen bedroeg in 2022 € 8,4mln. Dat is 50% van de totale loterij omzet en ruim meer dan de minimaal 40% verplichte minimale afdracht. Daar bovenop hebben we ook dit jaar weer veel deelnemers blij kunnen maken met mooie prijzen. Hiermee onderstrepen wij nogmaals onze missie/strategie dat wij er als goede doelen loterij zijn voor de goede doelen en de deelnemers.

In 2022 is ingezet op het verder professionaliseren van de organisatie en aanpassingen in onze wervingsstrategie. We hebben de in 2021 ingezette investeringen in marketing- en salesactiviteiten voor zover mogelijk binnen de marktomstandigheden doorgezet in 2022. Deze investering heeft ondanks alles geleid tot een lichte omzetgroei in 2022. Hoewel we de organisatie lean houden is het FAIRSHARE in 2022 niet gelukt om het jaar positief af te sluiten. Het verlies is in het boekjaar 2022 uitgekomen op circa € 120K. Het eigen vermogen was eind 2022, € 180K. Voor het boekjaar 2023 verwachten we weer een positieve resultaat. Doordat de vlottende activa (inclusief liquide middelen) de kortlopende schulden overtreffen is de current ratio 1,10. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) is 0,11.

Een en ander is volledig verklaarbaar bij een organisatie die zijn activiteiten aan het uitbreiden is en fors in groei investeert. Daarbij staat er € 620K aan afdrachten ten behoeve van goede doelen op de balans. Beide ratio’s laten over het boekjaar 2022 een lichte daling zien ten opzichte van 2021. Wij streven ernaar om de ratio’s de komende jaren weer te verbeteren.

Een vergund loterijbedrijf als FAIRSHARE heeft aan de ene kant de doelstelling om van de omzet uit de loterij(en) zoveel mogelijk te kunnen overmaken aan de goede doelen en deelnemers en aan de andere kant om een gezonde bedrijfsvoering te volgen en zodoende een gezonde organisatie te zijn en blijven. Verdere investering in toekomstige groei zal plaatsvinden door middel van het ontwikkelen van “eigen” en nieuwe werfkanalen, waardoor wij meer kunnen afdragen aan onze goede doelen. Het huidige en toekomstige eigen vermogen kan deze groei weerstaan en daarmee voorzien in de mogelijkheid om de loterijen ten behoeve van de beneficianten te continueren. FAIRSHARE streeft naar een eigen vermogen van minimaal 7,5% van het balanstotaal .

Naar verwachting zal in 2023 door de lagere directe investeringen in met name marketing en werving een positief resultaat gerealiseerd worden. Dit stelt FAIRSHARE in staat tot verdere uitbouw in de daarop volgende jaren en daarmee de doelstelling van 7,5% te realiseren. Het eigen vermogen kan tegenslagen opvangen.

Financiële waarborg

Teneinde de belangen van de goede doelen en deelnemers te optimaliseren en te beschermen heeft FAIRSHARE, al vóórdat zij loterijen begonnen te opereren, de onafhankelijke Stichting Beheer Loterijgelden Nederland opgericht (KvK: 67822746). Op de bankrekening van deze onafhankelijke Stichting komen alle inleggelden van de loterijdeelnemers binnen. De Stichting waarborgt dat alle betaalde inleggelden gereserveerd worden. Ook wordt vanuit de Stichting gezorgd voor directe uitbetaling aan de goede doelen.  

 

Stichting Beheer Loterijgelden Nederland

Stichting Beheer Loterijgelden Nederland heeft zich het volgende tot doel gesteld:

 • Reserveert het met de beneficianten overeengekomen deel van de omzet (wettelijk minimum 40% vanaf 2020) van de betaalde loten voor de beneficianten van de loterij. Het goede doel ontvangt, direct vanuit de stichting, 14 dagen na de trekking 90% van het voor hen
 • geoormerkte bedrag. De overige 10% (minus storneringen) wordt per kwartaal, na de storneringsperiode (56 dagen) overgemaakt aan de goede doelen. Hierdoor ontvangen de goede doelen het gehele jaar door een continue stroom van gelden voor hun sociale activiteiten.
 • Beheert de inleg ten behoeve van de gewonnen geldprijzen voor de deelnemers en maakt dit over aan FAIRSHARE, zodat FAIRSHARE dit bedrag direct kan overdragen aan de prijswinnaars.
 • Beheert het exact verschuldigde bedrag aan Kansspelbelasting (maandelijks termijn) en maakt dit over aan FAIRSHARE, zodat FAIRSHARE dit bedrag direct kan overdragen aan de Belastingdienst.
 • FAIRSHARE beschikt hierdoor enkel over gelden ter dekking van de kosten van de organisatie.

Risico’s en risicomanagement

Overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden beschikt FAIRSHARE over een adequaat compliance beleid onder leiding van een compliance officer. Een belangrijk component van het compliance beleid zijn de audits en verantwoording richting de Kansspelautoriteit. In 2022 voldeed FAIRSHARE op het gebied van compliance wederom aan alle gestelde eisen. 

Eventuele risico’s inzake financiering van de onderneming als gevolg van de voorgenomen investeringen in 2023 zijn geminimaliseerd door het feit dat de aandeelhouders zich hebben gebonden om de noodzakelijke financiering te blijven verstrekken. De cijfers van de voorgaande jaren ondersteunen de verwachting dat de onderneming het positief eigen vermogen weer zal laten groeien.

Reputatierisico FAIRSHARE Loterijen

FAIRSHARE heeft als doelstelling fondsen te werven voor goede doelen. Om reputatierisico te voorkomen is het daarom van groot belang dat dat de operationele processen goed en vakkundig worden uitgevoerd. Die verplichting heeft FAIRSHARE naar de beneficianten, de deelnemers en alle andere stakeholders. Alle operationele processen, procedures en het risicobeleid zijn hierop ingericht. In 2023 zal wederom een extern compliance bureau worden ingezet, om naleving van de afspraken en wet- en regelgeving te controleren bij onder andere onze (wervings)partners.

Het FAIRSHARE Loterijsysteem is belangrijk in de verwerking van de loterijgegevens. Zo beheert het loterijsysteem gegevens van deelnemers, incasso’s, trekkingen, uitkeringen aan prijswinnaars en privacy van de deelnemers. Indien er incidenten met het loterijsysteem zouden plaatsvinden, bestaat het risico op reputatieschade. Om deze risico’s zo klein en beheersbaar mogelijk te houden zijn beheersmaatregelen ingevoerd, waaronder een incidentenregeling. Alle aanpassingen aan het loterijsysteem worden uitvoerig getest voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd in het systeem. Onze externe auditor (Gaming Laboratories International: GLI) zorgt voor een reguliere controle en toetsing van de systemen.

Systeem audits

Ook over 2022 heeft FAIRSHARE een IT systeem audit door Gaming Laboratories International GLI laten uitvoeren. In de auditrapportage bevestigen de onafhankelijke auditeurs van GLI dat het systeem van FAIRSHARE volledig voldoet aan alle in de vergunning gestelde eisen. De audits vonden met goed gevolg plaats en het systeem voldeed hiermee aan de relevante artikelen van de vergunning.

Artikel 28 van de vergunning schrijft voor dat de vergunninghouder verplicht is alle IT-processen te onderwerpen aan een jaarlijkse controle. In de audit van 2022 zijn de IT-processen nogmaals beoordeeld en goed bevonden door GLi.

GLi heeft ook in 2022 een trekking van de loterij live bij de notaris in Zeist bijgewoond om te controleren of alle processen rondom de trekking conform de processen wordt uitgevoerd en of er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de door GLi geteste loterij systemen waaronder de RNG. Beide tests zijn, evenals de voorgaande jaren, met goed gevolg afgerond.

Vooruitzichten 2023

FAIRSHARE blijft doorbouwen en de focus zal in 2023 voor een groot deel liggen in een verdere professionalisering van de organisatie en processen. Daarnaast blijft FAIRSHARE investeren in de uitbreiding van het aantal spelers, beneficianten en verkoopkanalen. Om de kwaliteit van de verkoopkanalen te kunnen controleren en optimaliseren zal FAIRSHARE in 2023 meer inzetten op investeringen in “eigen” verkoopkanalen. Verkoopkanalen die een vast deel van hun capaciteit ter beschikking hebben voor onze loterijen. Zo zal er meer aandacht komen voor de (veilige) verkoop en service. Ook zal FAIRSHARE haar marketinginspanningen blijven ontwikkelen. Doordat de focus voor 2023 gelegd zal worden op het consolideren, uitbouwen en toekomstbestendig maken van werfkanalen zal de geprognotiseerde groei in 2023 beperkt zijn. FAIRSHARE is ervan overtuigd dat na dit overgangsjaar de organisatie volledig klaar is voor haar volgende groeifase. De directie heeft een prognose opgesteld voor 2023 van €17 miljoen omzet,

Ook in 2023 gaan we met zijn allen weer vol voor de successen van de loterijen, Goede doelen en deelnemers!

De directie, Amsterdam 20 juni 2023

 

R. Reizevoort                           R.C.M. van Dijk

 

Voor het formulier rekening en verantwoording niet-incidentele loterijen klik hier, voor het formulier rekening en verantwoording Lot of Happiness loterij klik hier en voor het formulier rekening en verantwoording Care a lot loterij klik hier. Voor jaarrekening klik hier