Privacy regeling

We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de informatie die aan ons beschikbaar gesteld wordt, vertrouwelijk behandeld wordt.

1. Welke gegevens verzamelen we van onze deelnemers?

Om een lot bij een van onze loterijen te kunnen kopen, vragen we je om ons de volgende gegevens te verstrekken:

 • Aantal te kopen loten;
 • De aanhef;
 • Voorletters en achternaam;
 • E-mailgegevens;
 • Leeftijd;
 • Betaalgegevens.

Een deelnemer heeft altijd het recht om zijn eigen persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren. Hij heeft ook altijd de mogelijkheid om deze gegevens te laten verwijderen.

2. Waarvoor heeft FAIRSHARE persoonsgegevens nodig?

FAIRSHARE Nederland persoonsgegeven nodig voor de verwerking en afhandeling van de aankoop en toewijzing van de loterijprijzen.

3. Wat doen we met gegevens?

 • Gegevens van deelnemers worden gebruikt om de aankoop en eventueel aanvullende wensen optimaal af te handelen. Dit betekent dat we de gegevens gebruiken ter bevestiging van een aankoop;
 • De gegevens worden ook gebruikt om in contact te komen met prijswinnaars;
 • Het is mogelijk dat telefonische gesprekken met onze helpdesk worden opgenomen. Deze opnames zullen uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verbeteren en optimaliseren van onze service;
 • Persoonsgegevens worden altijd veilig opgeslagen in onze database;
 • Onze beneficianten mogen gebruik maken van de gegevens. Zij hebben het recht om alle loterijdeelnemers maximaal eenmaal te benaderen via een e-mail. Gegevens worden verder niet aan derden verstrekt;
 • We laten deelnemers altijd weten waarvoor we hun persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We stellen deze gegevens nooit, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:
 • Aan derden die worden ingeschakeld voor de afhandeling van de aankoop;
 • Wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van de deelnemers als gebruiker van onze website, of onze eigen rechten, te beschermen.
 • We behouden ons altijd het recht voor om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die ons door overheidsinstanties worden opgelegd, ten aanzien van het gebruik van onze website of door de deelnemer aan ons verstrekte of door ons verzamelde informatie.

4. Veiligheid en kwaliteit

We beschermen de kwaliteit en integriteit van persoonlijke informatie. Bovendien zijn alle handelingen die wij met persoonsgegevens doen, door ons aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deelnemers kunnen er gerust op zijn dat hun gegevens en anonimiteit beschermd worden door de juiste technische en organisatorische maatregelen binnen FAIRSHARE Nederland.

5. Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet individuen te herleiden zijn.

6. Links

Op onze websites kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. We kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van gegevens door die organisaties wanneer je die websites bezoekt. We raden je daarom altijd aan om het privacystatement van de betreffende website goed te lezen.

7. Wijziging van Privacy regeling

We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy regeling. We adviseren daarom om deze Privacy regeling regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.