Category

Nieuws

Nieuwe beneficiant: De Special Social Club

By | Nieuws

Leven in een wereld zonder beperkingen!

De Special Social Club zet zich in voor mensen met een beperking. Het doel van Stichting de Special Social Club is om hèt sociale platform in Nederland te zijn voor mensen met een beperking. Een platform waardoor ze meer sociale activiteiten kunnen ondernemen en uit hun isolement kunnen komen.

De Special Social Club streeft naar een inclusieve samenleving. Dit doen zij door de huidige drempels voor mensen met een beperking te verlagen, zodat zij ook volwaardig deel uitmaken van onze maatschappij. Zij geloven dat dansen, sporten en sociale interacties basisrechten zijn voor iedereen. In onze huidige maatschappij zijn de drempels soms erg hoog zijn voor mensen met een beperking, zij hebben niet makkelijk toegang tot de dingen die voor de meeste mensen als “vanzelfsprekend” worden beschouwd. De Special Social Club organiseert evenementen vóór en mét de doelgroep! Hierbij luisteren ze naar de behoefte van hen en laten zij mensen met een beperking op een veilige, laagdrempelige, gezellige en inclusieve manier kennismaken met alle aspecten van de maatschappij. Hierbij komen ze in aanraking met cultuur, werk, liefde, vrienden, sporten en uitgaan zoals dat voor zoveel mensen als “vanzelfsprekend” wordt beschouwd.

Steun uit Loterij inkomsten

De Special Social Club kan vanaf vandaag profiteren van loterij inkomsten van Lot of Happiness. Van elke deelnemer die daar voor kiest, gaat 50% per verkocht lot direct naar De Special Social Club en dragen deelnemers dus rechtstreeks bij aan het mooie werk van De Special Social Club. Naast deze steun maak je als deelnemer ook kans op geweldige prijzen tot € 1.000.000,00.

Laat kinderen weer kind zijn! Speel direct mee voor De Special Social Club.

Nieuwe beneficiant: WereldOuders

By | Nieuws

WereldOuders wil de armoedespiraal, die vaak generatie op generatie wordt doorgegeven, doorbreken en zet zich in om de situatie van kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren. WereldOuders werkt aan de empowerment en persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare kinderen en gezinnen. Zo krijgen ze de aandacht en de ondersteuning die bij hen past. WereldOuders heeft een unieke aanpak, gestoeld op vier pijlers: een veilig thuis, gezondheid, educatie en zelfstandigheid.

Door een sociaal vangnet te bieden en tegelijkertijd te bouwen aan het zelfvertrouwen van de kinderen, krijgen zij weer een toekomstperspectief, een mogelijkheid om hun dromen waar te maken. WereldOuders heeft projecten in negen landen in Latijns-Amerika. Dit zijn Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.

WereldOuders is onderdeel van de internationale hulporganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) en is in 1991 in Hilversum opgericht onder de naam “Stichting Onze Kleine Weeskinderen”. In 2003 is deze naam veranderd in Stichting WereldOuders.

Met een kleine club boeken ze grootse resultaten. Dankzij donaties, betrokken sponsoren en toegewijde vrijwilligers kan WereldOuders kwetsbare gezinnen versterken en kinderen een veilig en stabiel thuis, onderwijs, medische verzorging bieden. Hierdoor geeft WereldOuders kinderen én hun families een kans om aan de armoede te ontsnappen.

Steun uit Loterij inkomsten

WereldOuders kan vanaf vandaag profiteren van loterij inkomsten van Lot of Happiness. Van elke deelnemer die daar voor kiest, gaat 50% per verkocht lot direct naar WereldOuders en dragen deelnemers dus rechtstreeks bij aan het mooie werk van WereldOuders. Naast deze steun maak je als deelnemer ook kans op geweldige prijzen tot € 1.000.000,00.

Laat kinderen weer kind zijn! Speel direct mee voor WereldOuders

Nieuwe beneficiant: Stichting van het Kind

By | Nieuws

Stichting van het Kind is in 2012 opgericht met als doel: 35.000 kinderen in tehuizen in Nederland een kans geven op een mooiere toekomst. In Nederland ontvangen er jaarlijks 496.000 kinderen jeugdhulp. Inmiddels richt Stichting van het Kind zich op alle ruim 50.000 kinderen in Nederland die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ruim 50.000 kinderen die niet dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. 27.000 kinderen wonen in een leefgroep of gezinshuis en 24.000 kinderen wonen in een pleeggezin. Zij geloven dat kinderen met de juiste aandacht veel beter instromen in de maatschappij. Zij geloven in projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van deze kinderen.

Ruim 50.000 kinderen in Nederland die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. 50.000 kinderen die mishandeld, verwaarloosd of verlaten zijn, of die door gedragsproblematiek niet meer thuis kunnen wonen. 50.000 kinderen die niet dezelfde kansen krijgen als andere kinderen, omdat er niet genoeg geld is. Stichting van het Kind helpt deze kinderen met concrete, praktische projecten bij u in de buurt. Zij geven kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een betere kans op een goede toekomst, waarin ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Door ervoor te zorgen dat ze kunnen sporten. Door jongeren te ondersteunen bij het vinden van een baan of opleiding. Door kinderen te helpen om een sociaal netwerk op te bouwen. Door ze te leren zelfstandig te worden. En simpelweg door ze weer even kind te laten zijn. Gewoon, omdat ze het verdienen.

Steun uit Loterij inkomsten

Stichting van het Kind kan vanaf vandaag profiteren van loterij inkomsten van Lot of Happiness. Van elke deelnemer die daar voor kiest, gaat 50% per verkocht lot direct naar Stichting van het Kind

 en dragen deelnemers dus rechtstreeks bij aan het mooie werk van Stichting van het Kind. Naast deze steun maak je als deelnemer ook kans op geweldige prijzen tot € 1.000.000,00.

Laat kinderen weer kind zijn! Speel direct mee voor Stichting van het Kind

Nieuwe beneficiant bij Lot of Happiness!

By | Nieuws

Sinds vandaag heeft Lot of Happiness een nieuwe beneficiant erbij: Stichting Onky Donky! Dit betekent dat er vanaf vandaag meegespeeld kan worden voor Stichting Onky Donky in de Lot of Happiness loterij. Met de inleg van het lot steun je direct Stichting Onky Donky en kunnen zij kinderen die beperkt worden in het kind zijn, weer een onvergetelijke dag bezorgen.

Stichting Onky Donky
Stichting Onky Donky zet zich in voor kinderen van 3 t/m 12 jaar die beperkt worden in het kind zijn. Want ieder kind zou zorgeloos moeten kunnen spelen en genieten! Stichting Onky Donky richt zich daarom niet op één beperking of ziekte, maar elk kind dat beperkt wordt in het kind zijn, om welke reden dan ook! Voor al deze kinderen organiseren zij een onvergetelijke dag in het Onky Donky huis, gevestigd in Ouwehands Dierenpark.
Tijdens de Onky Donky dag worden de kinderen, inclusief gezinsleden of begeleiders, behandelt als echte VIP’s. De kinderen kunnen shows in het dierenpark met voorrang bezoeken en door het park lopen met een eigen gids! Elke Onky Donky dag wordt er een compleet programma op maat aangeboden. Zo kan ieder kind zijn droom dag beleven.

Het Onky Donky huis
Meer dan drie jaar geleden hebben de bestuursleden van Stichting Onky Donky alles op alles gezet om het Onky Donky Huis te verwezenlijken. Dit is mogelijk gemaakt door vele donaties en sponsorbijdragen. Het Onky Donky huis is zo uniek omdat het gevestigd is in een dierentuin. De ligging van de dierentuin is zeer centraal en daarom heel toegankelijk voor alle kinderen in heel Nederland. En het is toch geweldig dat de kinderen de verschillende dieren kunnen bezoeken?

Steun uit Loterij inkomsten
Stichting Onky Donky kan vanaf vandaag profiteren van loterij inkomsten van Lot of Happiness. Deelnemers die meespelen voor Stichting Onky Donky dragen direct bij aan de activiteiten van de stichting. Dit omdat er per Onky Donky speler 50% van elk verkocht lot direct naar Stichting Onky Donky gaat. Naast deze steun maak je als deelnemer ook kans op geweldige prijzen tot € 1.000.000,00.

Laat kinderen weer kind zijn! Speel direct mee voor Stichting Onky Donky via www.lotofhappiness.nl/onky-donky

Duchenne Parent Project

Duchenne Parent Project aangesloten bij Lot of Happiness!

By | Nieuws

Vanaf vandaag is Duchenne Parent Project aangesloten bij Lot of Happiness als nieuwe beneficiant! Dit betekent dat er vanaf nu meegespeeld kan worden voor Duchenne Parent Project in de Lot of Happiness loterij. Als deelnemer draag je direct bij aan de investering in onderzoek naar Duchenne Spierdystrofie.

Duchenne Parent Project

Kinderen die met Duchenne Spierdystrofie worden geboren missen een eiwit dat zorgt voor stevigheid van de spiercellen. Hierdoor breken spieren langzaam af en worden zij steeds minder sterk. Wanneer de spieren die voor ademhalen nodig zijn te zwak worden, is beademing nodig. Ook de hartspier wordt steeds zwakker waardoor Duchenne spierdystrofie uiteindelijk een fatale ziekte is. Hun levensverwachting is gemiddeld dertig jaar, hoewel nog steeds jongens op veel jongere leeftijd overlijden. Het zijn vooral jongens die Duchenne hebben. Wereldwijd zijn er meer dan een kwart miljoen patiënten. Op dit moment is Duchenne Spierdystrofie nog ongeneeslijk. De tijd dringt voor iedereen met Duchenne!

Voor deze ernstige spierziekte is nog veel onderzoek nodig. Daarnaast zijn veel hulpmiddelen, goede zorg en therapie van uiterst belang om de jonge patiënten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Duchenne Parent Project is ruim 25 jaar geleden door ouders van kinderen met Duchenne opgericht met als missie een beter en langer leven voor iedereen met Duchenne. Deze stichting gebruikt inkomsten om kinderen die lijden aan deze vreselijke ziekte zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Het allerhoogste doel is om een medicijn te kunnen ontwikkelen en hiermee Duchenne te kunnen genezen. Maar ook om kinderen met Duchenne mobieler door het leven te laten gaan door te investeren in ontwikkeling van robotica en verbeteren van de zorg.

Steun uit Loterij inkomsten

Duchenne Parent Project kan vanaf vandaag profiteren van loterij inkomsten van Lot of Happiness. Voor elke Duchenne deelnemer, gaat namelijk 50% per verkocht lot naar het Duchenne Parent Project en dragen deelnemers dus rechtstreeks bij aan onderzoek en hulp. Naast deze steun maak je als deelnemer ook kans op geweldige prijzen tot € 1.000.000,00.

Stop de afbraak van spieren en strijd voor een betere zorg. Speel direct mee voor Duchenne Parent Project via www.lotofhappiness.nl/duchenne

Support Casper

Stichting OAK vanaf vandaag te steunen via Care-a-Lot

By | Nieuws

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (OAK), sluit zich vanaf vandaag aan bij de Care-a-Lot loterij als nieuwste beneficiant. Iedereen ouder dan 18 jaar kan vanaf vandaag loten kopen voor Stichting OAK waarbij van elk verkocht lot direct een bijdrage wordt geleverd aan de stichting.  

Stichting OAK

Sinds 2015 voert de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker de campagne ‘Support Casper’, met als doel de bewustwording van deze ernstige vorm van kanker te vergroten en geld in te zamelen voor baanbrekend onderzoek. Alvleesklierkanker is de op één na dodelijkste vorm van kanker, die in Nederland dagelijks aan acht mensen het leven kost. Het onderzoeksteam van professor Casper van Eijck heeft de afgelopen vijf jaar hard gewerkt aan het bestuderen van het immuunsysteem bij alvleesklierkankerpatiënten om zo een effectieve behandeling te kunnen ontwikkelen.

Dankzij het initiatief Support Casper zijn per 2020 inmiddels twintig wetenschappelijke medewerkers op verschillende onderzoeksprojecten aangesteld. De ambitie van Support Casper is om in 2030 effectieve en betaalbare medicijnen te kunnen produceren voor mensen met alvleesklierkanker, waardoor zij langer in leven blijven en zich minder of zelfs niet ziek voelen. Hiervoor zijn al grote stappen in de goede richting gezet, maar die behandelmethode komt er niet zonder hulp.


Door mee te spelen bij Care-a-Lot voor Support Casper wordt hier per direct aan bijgedragen. Van elk verkocht lot gaat er direct een significante bijdrage naar Stichting OAK en wij zijn ontzettend blij dat we dit belangrijke goede doel mogen verwelkomen.

Direct meespelen? Ga naar www.care-a-lot.nl/support-casper

Team Alzheimer

Stichting Team Alzheimer vanaf vandaag te steunen bij Care-a-Lot

By | Nieuws

Stichting Team Alzheimer sluit zich vanaf vandaag aan bij de Care-a-Lot loterij als nieuwste beneficiant. Iedereen ouder dan 18 jaar kan vanaf vandaag loten kopen voor Team Alzheimer, waarbij van elk verkocht lot direct een bijdrage wordt geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Alzheimercentrum Amsterdam.

Team Alzheimer

Stichting Team Alzheimer (voorheen Stichting Alzheimer Lab) is een uniek samenwerkingsverband tussen het Alzheimercentrum Amsterdam en het bedrijfsleven, met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar alle vormen van dementie. En dat is hard nodig, want elke 10 minuten komt er een alzheimerpatiënt bij.

Team Alzheimer bestaat uit toptalenten uit toonaangevende organisaties, die hun krachten bundelen om fondsenwervende initiatieven op te zetten zoals Alzheimer Socks, OEPSvergeten.nl en de TeamAlzheimer Challenge ism STRAVA.

De opbrengst die met bovenstaande initiatieven worden opgehaald komt volledig ten goede aan wetenschappelijk onderzoek met als doel om een oplossing te vinden waardoor we de ziekte kunnen stoppen. Het succes van het Alzheimercentrum Amsterdam is bijvoorbeeld zichtbaar in de bloedtest waardoor sneller Alzheimer opgespoord kan worden wat cruciaal is voor medicijn onderzoek omdat je zo vroeg mogelijk in het proces de ziekte een halt wil toezeggen. Door de zeer nauwe samenwerking zowel nationaal als internationaal is dit centrum betrokken bij cruciale onderzoeken die bijzondere doorbraken dichterbij brengen, belangrijk voor veel mensen, nu én in de toekomst.

Steunen via Care-a-Lot

Per verkocht lot gaat 40% van uw bijdrage naar Team Alzheimer, waardoor meespelen in de loterij structureel bij zal dragen aan het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere ziektes die dementie tot gevolg hebben. En u maakt bovendien kans op mooie prijzen. We zijn ontzettend blij dat we op deze manier mogen bijdragen en we helpen graag mee om de doelstellingen van het Alzheimercentrum Amsterdam te verwezenlijken.

Zeker in tijden als waarin cognitieve achteruitgang door gebrek aan sociaal contact op de loer ligt is uw steun aan deze ziekte belangrijker dan ooit! Speel daarom nú mee voor Team Alzheimer via Care-a-Lot? Ga naar www.care-a-lot.nl

voor elkaar loterij

Care-a-Lot opent speciaal actie platform gericht op eenzaamheid

By | Nieuws

Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelen zich (heel erg) eenzaam. Eenzaamheid is daarmee een snel groeiend probleem in Nederland. Een aantal goede doelen en Care-a-Lot vinden dat eenzaamheid veel meer aandacht verdient. Care-a-Lot pakt de handschoen op en lanceert samen met een aantal (media) partners “Voor Elkaar”; een speciaal actie platform van de loterij dat exclusief aandacht geeft aan en fondsen gaat werven voor partijen die zich inzetten om eenzaamheid in Nederland te bestrijden. Aandacht die heel erg hard nodig is.

De deelnemer kiest binnen het domein zelf welk goed doel ze gaan steunen. Zo heeft elk goed doel even veel kans om structurele inkomsten te genereren. Een insteek die steeds meer deelnemers én goede doelen, waaronder het Nationale Ouderenfonds én Stichting Vier het Leven, aanspreekt.

Twee krachtige launching partners.

Vanaf vandaag kunnen deelnemers direct meespelen voor de twee launching partners, namelijk het Nationaal Ouderenfonds en Stichting Vier het Leven. Twee goede doelen die bekend staan om hun betrokkenheid bij het thema eenzaamheid en hier landelijk veel aandacht voor genereren.

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van kwetsbare ouderen. Daarbij staat de bestrijding van eenzaamheid centraal. Het ouderenfonds zal de inkomsten van Voor Elkaar gaan gebruiken voor projecten en diensten waar op dat moment het geld het hardste nodig is. Projecten die het voor (eenzame) ouderen weer mogelijk maken om te genieten van simpele, alledaagse dingen. De focus hierbij ligt op het stimuleren van ouderen om bewust sociaal actief te blijven.

Stichting Vier het Leven

Stichting Vier het Leven wil ervoor zorgen dat ouderen weer volop kunnen genieten. Niet voor niets is ‘Samen uit, Samen genieten’ hun motto. Ze organiseren culturele activiteiten voor ouderen, waarbij van te voren alles is geregeld om zorgeloos te kunnen genieten. Vrijwilligers halen de ouderen thuis op en samen gaan ze naar een theatervoorstelling, de film, een concert of naar een museum. Voor Elkaar gaat samenwerken met Stichting Vier het Leven om bij te dragen aan deze projecten en ouderen volop het leven te laten vieren!

Voor Elkaar

Deelnemers binnen dit actie platform zijn onderdeel van Care-a-Lot, de gezondheidsloterij van Nederland. Elke maand maken zij voor slechts €5,- per lot kans op de vele geldprijzen inclusief de hoofdprijs van maar liefst €1.000.000,00. Een deelnemer kiest zelf welk doel hij/zij gaat steunen. Dit doel ontvangt minimaal 40% van de inleg namens de deelnemer. Gezien de grote interesse in vernieuwende concepten met een structurele bijdrage verwachten we nog veel meer doelen binnen het domein eenzaamheid te mogen ontvangen.  

Voor meer informatie zie: www.voorelkaarloterij.nl of bel 085 303 6167

Voor Elkaar is onderdeel van Care-a-Lot, georganiseerd onder de vergunning met kenmerk 10339 van FAIRSHARE Nederland. FAIRSHARE Nederland is een onafhankelijke loterijorganisatie die zich inzet om fondsen te werven voor goede doelen in Nederland door het organiseren van innovatieve, toegankelijke en spannende loterijen. FAIRSHARE is opgericht in 2015 door een team van ervaren loterijspecialisten en streeft ernaar als vernieuwende goede doelen loterij uit te groeien tot de derde aanbieder van kansspelen in Nederland.

Huidfonds

Huidfonds vanaf vandaag te steunen bij Care-a-Lot

By | Nieuws

Het Huidfonds sluit zich vanaf vandaag aan bij de Care-a-Lot loterij als nieuwste beneficiant. Iedereen ouder dan 18 jaar kan vanaf vandaag loten kopen voor het Huidfonds waarbij van elk verkocht lot direct een bijdrage wordt geleverd aan de projecten van het Huidfonds.

Huidfonds

In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen een huidaandoening. Soms is dit van tijdelijke aard, maar meestal is de aandoening blijvend. Er kan sprake zijn van jeuk of pijn, maar ook van schaamte omdat deze huid ‘anders’ is. Het Huidfonds wil dit bespreekbaar maken en zet zich vol passie in om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren.

Het Huidfonds gaat zich met steun van Care-a-Lot inzetten voor acceptatie en bewustzijn rondom de huid die ‘anders’ is. Door acceptatie te stimuleren, kan het leven van mensen met een huidaandoeningen kwalitatief verbeteren.


Wij zijn trots dat we hier op deze manier aan bij kunnen dragen. Van elk verkocht lot gaat er direct een significante bijdrage naar het Huidfonds en wij zijn ontzettend blij dat we dit belangrijke goede doel mogen verwelkomen. Daarnaast maken deelnemers voor het Huidfonds ook nog een maandelijks kans op grote geldprijzen, tot wel €1.000.000. Deelnemer ben je al voor €5,00 per maand.

Speel nu mee met Care-a-Lot en steun het Huidfonds!

Nationaal MS Fonds

Nationaal MS Fonds lanceert deelname bij Care-a-Lot

By | Nieuws

Het Nationaal MS Fonds sluit zich vanaf vandaag aan bij de Care-a-Lot loterij als nieuwste beneficiant. Consumenten kunnen vanaf vandaag loten kopen voor het Nationaal MS Fonds waarbij van elk verkocht lot direct een bijdrage wordt geleverd aan de projecten van het Nationaal MS Fonds.

Nationaal Multiple Sclerose Fonds

Nationaal MS fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Onderzoekers weten (nog) niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Om dit op te lossen financiert het Nationaal MS fonds onderzoeken, projecten om de kwaliteit van zorg te verbeteren én ontwikkelen ze daarnaast coachingsactiviteiten. De nationale MS dag is dit jaar op 8 november en de collecte week van 16-21 november. Care-a-Lot haakt hier actief op aan en het is vanaf vandaag mogelijk om het Nationaal MS Fonds structureel te steunen.

Het Nationaal MS Fonds zet zich volop in om de kwaliteit van leven te verbeteren en gaat daarbij uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Deze positieve benadering is er een waar ze ontzettend trots op mogen zijn en wij helpen graag mee om deze doelstellingen te verwezenlijken!

Wij zijn ontzettend blij dat we dit belangrijke goede doel mogen verwelkomen. Zeker in tijden als deze is gezondheid belangrijker dan ooit.

Direct meespelen voor het Nationaal MS Fonds bij Care-a-Lot? Ga naar Care-a-Lot. Een lot kost €5,00 en daarvan gaat direct een deel naar het Nationaal MS Fonds. Daarnaast maakt u maandelijks kans op grote geldprijzen tot €1.000.000.